Statut

Pravila internetske trgovine kwadron .pl

(u tekstu koji je na snazi od 09.01.2023.)

§1 Opće odredbe

1. Definicije:

i). Radni dani - označavaju dane u tjednu od ponedjeljka do petka, isključujući državne praznike.

b) Isporuka - znači stvarni čin isporuke Kupcu od strane Prodavatelja, preko Dobavljača, Robe navedene u narudžbi.

c) Dobavljač - označava subjekt s kojim Prodavatelj surađuje u Isporuci Robe: kurirska tvrtka

d) Lozinka - označava niz slova, znamenki ili drugih znakova koje je kupac odabrao tijekom registracije u internetskoj trgovini, a koristi se za osiguranje pristupa korisničkom računu u internetskoj trgovini.

e) Hotline - označava telefonski broj +48 608804444, na koji Kupac može kontaktirati Prodavatelja radi dobivanja informacija vezanih uz sklopljen Ugovor o prodaji.

f) Kupac - označava subjekt koji koristi Internet trgovinu ili kupuje od Prodavatelja.

g) Potrošač - fizička osoba koja s Prodavateljem sklapa pravni posao koji nije izravno vezan uz njegovu poslovnu ili profesionalnu djelatnost.

h) Račun kupca - označava pojedinačnu ploču za svakog kupca koju u njegovo ime pokreće Prodavatelj, nakon što se Kupac registrirao i sklopio ugovor o pružanju usluge Račun kupca.

i) Kupac - označava subjekt koji kupuje od Prodavatelja.

j) Poduzetnik - fizička osoba, pravna osoba ili organizacijska jedinica koja nije pravna osoba, kojoj je zakonom priznata poslovna sposobnost, koja u svoje ime obavlja poslovnu ili profesionalnu djelatnost i s Prodavateljem obavlja pravni posao koji je u neposrednoj vezi s Prodavateljem. na svoju poslovnu ili profesionalnu djelatnost.

k) Propisi - označava ove propise.

l) Registracija - znači stvarnu radnju izvršenu na način naveden u Pravilniku, potrebnu da Kupac koristi sve funkcionalnosti Internetske trgovine koristeći Račun Kupca.

m) Internetska trgovina - označava web stranicu www.kwadron.pl

n) Prodavatelj - znači KWADRON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Sosnowiecka 81, 31-345 Kraków, REGON: 368914812, NIP: 9452215086, KRS: 0000707268, koji je ujedno i vlasnik Internet trgovine.

r) Web stranica trgovine - označava web stranice pod kojima Prodavatelj vodi Internet trgovinu, a posluje u domeni www.kwadron.pl

s) Roba - znači proizvod koji je prodavač predstavio putem web stranice trgovine, a koji može biti predmet kupoprodajnog ugovora.

t) Kupoprodajni ugovor - je kupoprodajni ugovor sklopljen na daljinu, pod uvjetima navedenim u Pravilniku, između Kupca i Prodavatelja.

2. Pravila definiraju pravila kupnje u internetskoj trgovini kwadron.pl koju vodi Prodavatelj.

3. U slučaju bilo kakvih problema ili pitanja vezanih uz korištenje Internet trgovine, obratite se Prodavatelju.

4. Kupac može kontaktirati Prodavatelja:

a. na e-mail adresu: info@kwadron.net

b. telefonska linija: +48 608804444

c. ili poštom na sljedeću adresu: Sosnowiecka 81, 31-345 Kraków

5. Kupac u internetskoj trgovini kwadron.pl može biti samo potpuno poslovno sposobna pravna ili fizička osoba, odnosno ograničeno poslovno sposobna fizička osoba koju zastupa ovlašteni predstavnik.

6. Paketi se dostavljaju na području Republike Poljske iu zemlje Europske unije.

7. Uvjet za podnošenje narudžbe u Internet trgovini od strane Kupca je da prije sklapanja Kupoprodajnog ugovora ili Ugovora o pružanju elektroničkih usluga pročita ovaj Pravilnik i prihvati njegove odredbe.

§2 Tehnički zahtjevi

1. Za korištenje usluga predviđenih ovim Pravilnikom korisnik treba imati: Internet preglednik: Internet Explorer verzija ne starija od 7.0 ili Mozilla FireFox verzija ne starija od 3.0 ili Chrome (sve verzije) ili Opera verzija ne starija od 2, Java Script omogućen.

2. Kupac se može složiti da omogući kolačiće. Detaljne informacije o svrsi pohranjivanja i pristupa informacijama korištenjem kolačića, kao i mogućnosti da Korisnik odredi uvjete pohranjivanja ili pristupa informacijama sadržanim u kolačićima korištenjem postavki softvera instaliranog u telekomunikacijskom krajnjem uređaju koji korisnik koristi ili konfiguraciju usluge možete pronaći u politici privatnosti.

§3 Usluge pružene elektroničkim putem

1. Usluge koje se pružaju elektronički u skladu s ovim Pravilnikom sastoje se u omogućavanju kupnje u internetskoj trgovini dostupnoj na kwadron.pl korištenjem korisničkog računa.

2. Račun kupca je alat dostupan u sustavu Internet trgovine nakon unosa e-mail adrese i lozinke, koji između ostalog omogućuje praćenje faza narudžbe na web stranici Prodavatelja, pregled povijesti narudžbi, uređivanje podataka o Kupcu i promjenu lozinku, mijenjanje i ispravljanje osobnih podataka i sl.

3. Stvaranje korisničkog računa zahtijeva registraciju. Registracija je besplatna i dobrovoljna. Nakon registracije, za Kupca se kreira individualni korisnički račun. Za registraciju Kupac treba ispuniti obrazac za registraciju navodeći: aktivnu e-mail adresu, lozinku (vidljivu samo Kupcu), ime (ili naziv tvrtke), prezime (ili NIP), punu adresu i broj mobitela. Nakon ispunjavanja obrasca za registraciju, na navedenu e-mail adresu bit će poslan aktivacijski link. Klikom na aktivacijsku poveznicu završava se proces registracije i potvrđuje točnost podataka navedenih u obrascu za registraciju te je u tom trenutku sklopljen ugovor o pružanju elektroničkih usluga.

4. Kupac može u bilo kojem trenutku raskinuti ugovor o pružanju elektroničkih usluga. Prodavatelj može raskinuti ugovor o pružanju elektroničkih usluga uz otkazni rok od 7 dana. Raskid ugovora od strane bilo koje strane, kao i njegov sporazumni raskid, jednako je blokiranju Kupčevog pristupa Računu Korisnika i njegovom uklanjanju.

5. Prodavatelj može raskinuti ugovor o pružanju elektroničkih usluga uz otkazni rok od 7 dana ako:

a. svrha registracije ili način korištenja usluga je očito u suprotnosti s pravilima i svrhom trgovine,

b. je aktivnost Kupca u suprotnosti s važećim moralnim normama, poziva na nasilje ili počinjenje kaznenog djela, kao i ako krši prava trećih osoba,

c. primili službenu obavijest o protuzakonitosti dostavljenih podataka ili povezanih aktivnosti,

d. je dobio pouzdane informacije o nezakonitoj prirodi dostavljenih podataka ili povezanih aktivnosti te je prethodno obavijestio Kupca o namjeri blokiranja pristupa Računu Korisnika,

e. Kupcu je dopušteno slanje neželjenih komercijalnih informacija,

f. Kupac grubo ili uporno krši odredbe Pravilnika.

g. Adresni podaci koje daje Kupac izazivaju objektivno opravdanu sumnju u njihovu točnost ili istinitost, a te sumnje nije bilo moguće otkloniti telefonom ili e-mailom.

6. Objektivno opravdane sumnje iz st. 5 točka g treba shvatiti kao, posebice, navođenje nepostojećeg grada, navođenje naziva nepostojeće ulice u određenom gradu, navođenje fiktivnih podataka (npr. likovi iz bajki) kao imena primatelja.

7. Izjava o raskidu ugovora o pružanju elektroničkih usluga dostavljena putem web stranice kwadron.pl bit će poslana na e-mail adresu navedenu u korisničkom računu. Raskid ugovora o pružanju elektroničkih usluga ima za posljedicu trajno brisanje korisničkog računa. Izjavu o raskidu ugovora o pružanju elektroničkih usluga koju Kupac podnosi slanjem sadržaja na e-mail adresu navedenu za kontakt ili brisanjem Računa Korisnika. Raskid ili raskid uz suglasnost stranaka ugovora o pružanju elektroničkih usluga ne utječe na izvršenje već sklopljenih Ugovora o prodaji, osim ako se strane drugačije ne dogovore.

8. Druga vrsta usluge koja se pruža elektroničkim putem je slanje besplatnog "Newslettera" od strane Prodavatelja. Za primanje "Newslettera" Kupac treba unijeti svoju e-mail adresu i ime. Otkazivanje pretplate sastoji se u kliku na link koji se nalazi u podnožju svakog "Newslettera" i praćenju uputa.

§4. Predmet transakcije

1. Predmet transakcije je roba navedena i opisana na web stranici trgovine kwadron.pl , koja je na web stranici u trenutku predaje narudžbe označena kao "dostupna". Prodavatelj ulaže sve napore kako bi ponuda prikazana na web stranici trgovine uvijek bila ažurna. Međutim, ukoliko se dogodi da neka od ponuđenih roba trenutno nije dostupna, Prodavatelj se obvezuje da će o nastaloj situaciji odmah obavijestiti Kupca putem telefona ili e-maila.

2. Prodavatelj ima pravo odustati od narudžbe zbog nedostupnosti Robe. U takvoj situaciji osoblje Internet trgovine će odmah, a najkasnije u roku od trideset dana od sklapanja Kupoprodajnog ugovora, obavijestiti Kupca. U slučaju akontacije od strane Kupca, Prodavatelj se obvezuje vratiti uplaćeni iznos.

§5 Cijena

1. Cijene proizvoda dane su u poljskim zlotima i bruto su cijene (uključuju PDV koji se primjenjuje na određeni proizvod).

§6 Naredbe

1. Kupac može naručiti 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu putem web stranice www.kwadron.pl ili telefonom. Aktualni broj telefona i radno vrijeme dostupni su na web stranici Internet trgovine.

2. U slučaju narudžbe putem telefona:

a. Kupac je dužan dati podatke potrebne za izvršenje narudžbe.

b. Opseg podataka potrebnih u tom slučaju uključuje minimalno naznaku odabranog proizvoda, njegovu količinu, kao i podatke o Kupcu, odnosno: ime i prezime, kontakt podatke i adresu dostave.

c. Opseg potrebnih podataka može varirati ovisno o načinu izvršenja narudžbe od strane Kupaca.

d. Ugovor o prodaji sklapa se telefonskim razgovorom nakon što konzultant potvrdi sve uvjete narudžbe.

e. U slučaju telefonske narudžbe od strane Kupca koji je potrošač u smislu čl. 22 1 Građanskog zakonika, Prodavatelj odmah potvrđuje sadržaj kupoprodajnog ugovora slanjem e-maila na adresu koju je naveo takav Kupac. Izjava potrošača o sklopljenom ugovoru ima učinak ako potrošač nakon primitka potvrde od strane prodavatelja najkasnije u trenutku isporuke naručenog artikla prodavatelju pošalje izjavu o sklopljenom ugovoru.

3. Za svu naručenu robu Prodavatelj izdaje dokaz o kupnji (račun, račun).

4. Prodavatelj obavještava da u skladu s odredbama Zakona od 11. ožujka 2004. o porezu na dobra i usluge (pročišćeni tekst: Službeni glasnik iz 2022., točka 931, u daljnjem tekstu "Zakon o PDV-u") i Uredbe o Ministra financija od 29. listopada 2021. godine o izdavanju računa (Zakonski zbornik 2021., točka 1979.), potpis Kupca - kao kupca Robe - nije obavezni element sadržaja PDV računa.

5. Kupac je suglasan izdati i poslati elektroničkim putem, na e-mail adresu navedenu u narudžbi, elektroničku sliku fakturnih dokumenata, posebice kao što su: PDV računi s prilozima, ispravni PDV računi s prilozima i obrasci. Ovom suglasnošću također imate pravo na izdavanje i slanje PDV računa u elektroničkom obliku, sukladno čl. 106.n Zakona o PDV-u) i odredbe Uredbe ministra financija od 29. listopada 2021. o izdavanju računa.

6. Kupac je dužan dati svoje podatke u skladu s činjenicama.

7. Osobni podaci Kupca smiju se prenositi trećim osobama samo u svrhu i opsegu koji je potreban za pravilnu provedbu usluga koje se pružaju prema Pravilniku, a posebno posrednicima u naručivanju kurirskih usluga, poštanskim operaterima i kurirskim tvrtkama u svrhu slanja parcela. Kupac ima pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade, pravo na prigovor na obradu, kao i pravo na prijenos podataka.

8. Uvjet za izvršenje narudžbe u Internet trgovini je ispravno ispunjen obrazac na web stranici Internet trgovine uz navođenje broja telefona i e-mail adrese.

9. Nakon izvršene narudžbe u Internet trgovini, Prodavatelj generira e-mail (poslanu na adresu navedenu u narudžbi), koja će sadržavati potvrdu narudžbe i daljnje upute:

a. u slučaju plaćanja pouzećem - podaci o slanju robe,

b. u slučaju plaćanja virmanom - broj računa,

10. Za narudžbe u Internet trgovini, Kupoprodajni ugovor je sklopljen slanjem e-mail poruke iz stavka 1. Kupcu. 9 gore.

11. Kako bi se ubrzalo izvršenje narudžbe, Kupac može potvrditi narudžbu putem linka u e-mailu koji je poslao Prodavatelj.

12. Ukoliko narudžbu nije moguće potvrditi krivnjom Kupca (npr. neispravan broj telefona ili e-mail) unutar 48 sati, ista će biti otkazana. Prodavatelj također ima pravo otkazati narudžbu u slučaju unosa nepotpunih ili lažnih podataka koji mogu spriječiti sklapanje ili izvršenje Ugovora o kupoprodaji.

13. Valjanost narudžbe kod plaćanja virmanom je 7 dana od dana predaje. Ukoliko Kupac u gore navedenom roku ne uplati dospjeli iznos po narudžbi na navedeni broj računa, narudžba se poništava i Kupac ne može od Prodavatelja zahtijevati njezino izvršenje.

14. Uz rezervacije opisane u Pravilniku, Prodavatelj se obvezuje ispuniti narudžbu.

15. Narudžba od strane Kupca povezana je s njegovom obvezom plaćanja.

§7 Načini plaćanja

1. Plaćanje prije otpreme.

a. Plaćanje na žiro račun Prodavatelja prije slanja

U tom slučaju Kupac sam odlučuje o uplati iznosa za kupnju u poslovnici banke, putem internet banaka, poštanskih ureda ili drugih poslovnica koje prihvaćaju takva plaćanja. Ukoliko Kupac odabere ovaj oblik plaćanja, primit će e-mail s brojem bankovnog računa Prodavatelja i iznosom koji treba platiti za Robu. Važno je navesti svoje ime i broj narudžbe u naslovu plaćanja. Plaćanje treba izvršiti u roku od 7 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora,

b. Uplata na račun (e-Transfer, e-Transfer)

Plaćanje treba izvršiti u roku od 7 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora,

2. Plaćanje pouzećem

U tom slučaju Kupac ima mogućnost platiti naručenu robu u trenutku dostave od strane kurirske službe. Zaposlenik kurirske službe naplaćuje Kupcu naknadu u visini vrijednosti kupljene robe, troškove transporta i preuzimanja. Ove naknade se dodaju kada Kupac izvrši narudžbu i odabere način plaćanja. Plaćanje treba izvršiti na dan isporuke.

3. U slučaju telefonske narudžbe, kupcu je moguće koristiti obrazac "Plaćanje pouzećem".

4. Plaćanje bankovnom doznakom od 15.000 PLN bruto - odnosi se samo na tvrtke.

Ako je narudžba jednaka ili veća od 15.000 PLN bruto, prilikom plaćanja odaberite prijenos SPLIT PLAĆANJA (odnosi se na domaće subjekte).

§8 Isporuka i transport

1. Vrijeme otpreme narudžbe ovisi o sljedećim čimbenicima:

a. Kod plaćanja prije slanja (transfera), vrijeme slanja se računa od trenutka kada su sredstva stavljena na račun.

b. Od datuma predaje narudžbe. Ukoliko je narudžba predana dan prije neradnog dana ili na neradni dan (subota, nedjelja i praznici) - vrijeme dostave se produljuje.

c. Standardno vrijeme obrade (slanja) narudžbe je 1-3 radna dana. U slučaju praznika i neradnih dana rok isporuke se može produžiti.

2. Trošak dostave izračunava se automatski u prvom koraku procesa kupnje.

3. Navedene cijene su bruto cijene, odnosno sadrže PDV.

4. Cijena prijevoza ovisi o bruto težini odabrane robe.

5. Standardno vrijeme dostave kurirske službe je 1 do 2 radna dana od trenutka slanja. Maksimalna težina poslane opreme je 50 kg (za veće narudžbe cijena transporta može se individualno dogovoriti). Kuriri su dužni u poslovni prostor donijeti opremu koja nije teža od 30 kg. Međunarodne pošiljke - standardno vrijeme isporuke je 2 do 5 radnih dana od trenutka otpreme. Pošiljke šaljemo u zemlje Europske unije kao što su: Češka, Njemačka, Slovačka, Austrija, Mađarska, Belgija, Danska, Estonija, Francuska, Nizozemska, Litva, Latvija, Engleska, Finska, Španjolska, Slovenija, Švedska, Italija, Grčka, Irska, Portugal.

6. Za inozemne pošiljke nije moguće platiti kuriru prilikom preuzimanja.

7. U odsutnosti Kupca ili osobe koju on ovlasti na adresi dostave Robe, dostavljač ostavlja obavijest s podacima kada i gdje se pošiljka može preuzeti. Dostava preporučene pošiljke je besplatna. Svaki sljedeći pokušaj dostave se naplaćuje. Ove troškove snosi Kupac. U slučaju neuspješnih pokušaja isporuke, roba se vraća u skladište Prodavatelja.

8. Kupac je dužan po primitku pošiljke u prisustvu Dobavljača provjeriti njen sadržaj i opće stanje naručene Robe.

9. U slučaju oštećenja pošiljke tijekom transporta ili rezervacije u pogledu količine, stanja ili kompletnosti isporučene Robe, potrebno je napisati izvješće o oštećenju u prisutnosti kurira, izvješće treba sadržavati datum, vrijeme isporuke te opis oštećenja ili manjka robe i ambalaže, te potpisani zapisnik poslati u trgovinu Prodavatelja.

§9 Jamstva i reklamacije

1. Svaka roba kupljena u trgovini Prodavatelja potpuno je nova i ima jamstvo proizvođača, ako je proizvođač dao jamstvo za robu. Detaljni uvjeti i trajanje jamstva ovise o vrsti i namjeni opreme i proizvođaču. Kupac može iskoristiti jamstvene usluge izravno u servisima koje je naznačio jamac ili provesti postupak reklamacije jamstva preko Prodavatelja (odnosi se na proizvode obuhvaćene jamstvom).

2. Ako je Kupac Poduzetnik, jamstvo je isključeno.

3. Ako je Kupac Potrošač, a Roba isporučena Kupcu nije u skladu s Ugovorom o prodaji, Potrošač može zahtijevati njezin popravak ili zamjenu.

3. Prodavatelj može izvršiti zamjenu kada potrošač zahtijeva popravak, odnosno poduzetnik može izvršiti popravak kada potrošač zahtijeva zamjenu, ako je usklađivanje Robe s ugovorom na način koji odabere potrošač nemoguće ili bi zahtijevalo prekomjerno troškove za Prodavatelja. Ako su popravak i zamjena nemogući ili bi zahtijevali pretjerane troškove za Prodavatelja, Prodavatelj može odbiti dovesti Robu u skladu s ugovorom.

4. Prilikom procjene viška troškova za Prodavatelja, uzimaju se u obzir sve okolnosti slučaja, a posebno važnost nesukladnosti Robe s ugovorom, vrijednost Robe u skladu s ugovorom i prekomjernost neugodnosti za potrošača koje proizlaze iz promjene načina usklađivanja robe s ugovorom.

5. Prodavatelj će popraviti ili zamijeniti u razumnom roku od trenutka kada je Prodavatelj obaviješten od strane Potrošača o nepoštivanju ugovora, a bez pretjeranih neugodnosti za Potrošača, uzimajući u obzir specifičnost Robe i svrhu za koje ih je Potrošač kupio. Troškove popravka ili zamjene, uključujući posebno troškove poštarine, transporta, rada i materijala, snosi Prodavatelj.

6. Potrošač daje Prodavatelju Robu koja podliježe popravku ili zamjeni. Poduzetnik preuzima robu od Potrošača o svom trošku.

7. Potrošač nije dužan platiti za uobičajenu uporabu Robe, koja je potom zamijenjena.

8. Ako Roba nije u skladu s ugovorom, Potrošač može podnijeti izjavu o smanjenju cijene ili odustati od ugovora kada:

a) Prodavatelj je odbio dovesti Robu u skladu s ugovorom

b) Prodavatelj nije uskladio Robu s ugovorom

c) neusklađenost Robe s ugovorom se nastavlja, iako je Prodavatelj pokušao dovesti Robu u skladu s ugovorom

e) nedostatak usklađenosti Robe s ugovorom dovoljno je značajan da opravda smanjenje cijene ili povlačenje iz ugovora bez prethodnog zahtjeva za popravak ili zamjenu

f) je iz izjave ili okolnosti Prodavatelja jasno da on neće uskladiti Robu s ugovorom u razumnom roku ili bez nepotrebnih neugodnosti za Potrošača.

9. Smanjena cijena mora biti u takvom omjeru s cijenom koja proizlazi iz ugovora, u kojoj vrijednost nesukladne Robe ostaje na vrijednosti robe u skladu s ugovorom.

10. Dospjele iznose po osnovu korištenja prava na sniženje Prodavatelj vraća Kupcu odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka izjave Kupca o sniženju cijene.

11. Potrošač se ne može povući iz ugovora ako je nesukladnost Robe s ugovorom irelevantna. Pretpostavlja se da je nesukladnost Robe s ugovorom značajna.

12. Ako se nesukladnost s ugovorom odnosi samo na neku Robu isporučenu prema ugovoru, Potrošač se može povući iz ugovora samo u vezi s tom Robom, kao i u odnosu na drugu Robu koju je Potrošač kupio zajedno s ne -sukladnu robu, ako se ne može razumno očekivati da se potrošač slaže zadržati samo robu u skladu s ugovorom.

13. U slučaju odustajanja od ugovora, Potrošač o svom trošku odmah vraća Robu Prodavatelju. Prodavatelj Kupcu vraća cijenu odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka Robe ili dokaza o povratu iste.

14. Prodavatelj vrši povrat cijene istim načinom plaćanja kojim se koristio Potrošač, osim ako se Potrošač izričito nije složio s drugačijim načinom povrata koji za njega ne predstavlja nikakve troškove.

15. Prodavatelj omogućuje Kupcu korištenje izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova.

Ovlašteni subjekt nadležan za Prodavatelja je Pokrajinski inspektorat trgovinske inspekcije u Krakovu, ul. Ujastek 1, 30-001 Krakow, www.krakow.wiih.gov.pl

16. Proizvodi koje proizvodi Kwadron pokriveni su jamstvom od 12 mjeseci. Izuzetak su žice za britvice za koje vrijedi jamstvo od 2 mjeseca.
Jamstvo ne pokriva štetu nastalu nepravilnom uporabom, prolijevanjem ili padovima.
Za proizvode tvrtke kao što su Cheyenne, FK Irons, Inkjecta, Bishop, Sunskin, Ego, Critical, Brother, vrijeme popravka može se produžiti zbog potrebe slanja u ovlašteni servis izvan Poljske.

§10 Odustanak od ugovora

OBRAZAC ZA OTKAZNICU - PREUZMI

OBRAZAC ZA REKLAMACIJU - PREUZMI

1. Sukladno Zakonu o pravima potrošača od 30. svibnja 2014. (Zakonski vjesnik iz 2020., točka 287), Kupac koji je Potrošač u smislu čl. 22 1 Građanskog zakonika ima pravo odustati od Ugovora o prodaji bez navođenja razloga, u roku od 14 kalendarskih dana od dana isporuke robe. Za poštivanje roka dovoljno je poslati izjavu prije isteka roka.

2. Sukladno Zakonu o pravima potrošača od 30. svibnja 2014., Kupac koji je Potrošač u smislu čl. 22 1 Građanskog zakonika ima pravo odustati od ugovora o pružanju elektroničkih usluga bez navođenja razloga, u roku od 14 kalendarskih dana od dana sklapanja ovog ugovora. Za poštivanje roka dovoljno je poslati izjavu prije isteka roka.

3. Odustajanje se vrši podnošenjem izjave o odustajanju od ugovora putem bilo kojeg kanala daljinske komunikacije, uključujući:

a. e-mailom na adresu: info@kwadron.net ,

b. pisanim putem, na adresu Sosnowiecka 81, 31-345 Kraków

4. Prodavatelj odmah šalje Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu kupoprodajnog ugovora na e-mail adresu koju je naveo potrošač.

5. Potrošač ima pravo odustati od ugovora bez snošenja troškova, osim:

a. dodatne troškove koje potrošač ima u vezi s odabirom načina dostave robe koji nije najjeftiniji, uobičajeni način dostave koji nudi Prodavatelj, te

b. izravni troškovi povrata robe (troškovi otpreme robe),

c. trošak povrata artikla ukoliko ga zbog njegove prirode nije moguće vratiti običnom poštom.

6. Pravo na odustanak od ugovora o prodaji na daljinu iz st. 1. Potrošač nema pravo na:

a) kod kojih je predmet usluge Roba isporučena u zapečaćenom paketu, koji se ne može vratiti nakon otvaranja paketa zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga, ako je paket otvoren nakon dostave;

b) kod kojih je predmet usluge Roba koja je nakon isporuke zbog svoje prirode neraskidivo povezana s drugim predmetima;

c) u kojem opće primjenjive odredbe zakona isključuju pravo Potrošača na odustanak od ugovora.

7. Ukoliko Potrošač iskoristi pravo na odustanak od Ugovora o kupoprodaji, dužan je Robu vratiti Prodavatelju odmah, odnosno najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana na adresu Prodavatelja. Potrošač može Robu vratiti i predajom na preuzimanje ovlaštenoj osobi od strane Prodavatelja, uz pridržavanje gore navedenih rokova. Kako bi ispoštovali rok, dovoljno je vratiti artikl prije njegovog isteka.

8. Potrošač snosi izravne troškove povrata robe (troškove dostave), imajući u vidu odabir načina na koji roba neoštećena stigne do Prodavatelja.

9. Potrošač je odgovoran za smanjenje vrijednosti artikla uslijed korištenja istog na način koji nadilazi ono što je potrebno za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcioniranja artikla.

10. Prodavatelj će, najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka izjave Kupca o odustajanju od ugovora, vratiti Kupcu sva uplaćena sredstva, uključujući i troškove dostave artikla, sukladno stavku 5. Prodavatelj vraća uplaćeni iznos istim načinom plaćanja kojim se koristio potrošač, osim ako potrošač nije izričito pristao na drugačiji način povrata, koji za njega ne predstavlja nikakve troškove.

11. Ako Prodavatelj nije ponudio osobno preuzimanje artikla od Kupca, može zadržati povrat uplata primljenih od Kupca dok ne primi artikal natrag ili dok Potrošač ne pruži dokaz o povratu, ovisno o tome koji se događaj prvi dogodi.

12. Prodavatelj ne prihvaća pošiljke pouzećem.

Povratna adresa:

KWADRON društvo s ograničenom odgovornošću komanditno partnerstvo

Sosnowiecka 81, 31-345 Krakow

13. U slučaju odluke o povratu kupljene robe, molimo da nas kontaktirate telefonom ili e-mailom na sljedeću adresu: info@kwadron.net - ovdje će Potrošač dobiti iscrpne informacije o tome kako provesti ovaj postupak.

§11 Zaštita osobnih podataka

1. Pravila za zaštitu osobnih podataka uključena su u Politiku privatnosti i kolačića, na adresi: http://www.kwadron.pl/pl/info/privacy-policy

§12 Završne odredbe

a) Kupoprodajni ugovori i korištenje Internetske trgovine, uključujući transakcije sklopljene uz sudjelovanje stranih poduzetnika, podliježu:

- Poljski zakon, uključujući Zakon od 23. travnja 1964. Građanski zakonik (Zakonski časopis iz 2022., točka 1360).

- isključiva nadležnost poljskih sudova.

b) Sporovi proizašli iz Ugovora o prodaji zaključenih s Poduzetnikom i drugi sporovi vezani uz takve ugovore ili korištenje internetske trgovine s Poduzetnikom podliježu mjesnoj nadležnosti zajedničkog suda nadležnog za okrug Mokotów glavnog grada Varšave.

2. Sva roba, nazivi i zaštitni znakovi objavljeni na www stranicama internetske trgovine kwadron.pl koriste se samo u identifikacijske svrhe i mogu biti registrirani zaštitni znakovi svojih vlasnika.

3. Sadržaj web stranica internetske trgovine kwadron.pl ne predstavlja komercijalnu ponudu u smislu čl. 543. OZ-a, treba ga tretirati kao poziv na sklapanje ugovora.

4. KWADRON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa obavještava da su informacije o opremi predstavljene na web stranici www.kwadron.pl u skladu s podacima iz kataloga proizvođača.

5. Narudžbom od strane Kupca ovlašćuje se Prodavatelj za obradu osobnih podataka sadržanih u narudžbi u svrhu sklapanja i izvršenja Kupoprodajnog ugovora, ispunjavanja obveza Prodavatelja prema zakonu iu svrhe koje proizlaze iz legitimnih interesa Prodavatelja ili Prodavatelja. treće strane u vidu osiguranja mogućnosti navođenja odštetnih zahtjeva i obrane od odštetnih zahtjeva te za izravni marketing sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća
od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom
osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i
kojom se stavlja izvan snage Direktiva 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (žurnal
uređaj EU L 119, str. 1).

6. O svim promjenama Pravilnika Prodavatelj će obavijestiti registrirane kupce putem e-maila uz pravo raskida ugovora u roku od 14 dana. Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu istekom otkaznog roka. Za narudžbe poslane prije stupanja na snagu izmjena i dopuna Pravilnika, primjenjuju se odredbe Pravilnika u tekstu važećem u trenutku predaje narudžbe.

7. U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom, primjenjivat će se mjerodavno pravo.