politika privatnosti

U vezi sa stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, te stavljajući izvan snage Direktivu 95/46/EC (opća uredba o zaštiti podataka), Dnevnik uređaja UE L br. 119, u daljnjem tekstu "GDPR" - zbog brige za udobnost i sigurnost osoba koje nam povjeravaju svoje osobne podatke, smo za Vas pripremili informacije vezane uz Vaše osobne podatke koje obrađujemo.

Kako želimo biti transparentni u pogledu informacija koje Vam dostavljamo, u nastavku donosimo informacije o obradi osobnih podataka fizičkih osoba. Pročitajte njihov sadržaj. Veliku važnost pridajemo zaštiti Vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka.

U politici privatnosti objašnjavamo kako koristimo vaše osobne podatke. Ovdje ćete također pronaći informacije o svojim pravima u vezi s činjenicom da obrađujemo vaše osobne podatke, kao i kako ta prava možete ostvariti.

Tko je tko u Politici privatnosti?

Mi, tj. " KWADRON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, sa sjedištem u (31-345) Kraków, ul. Sosnowiecka 81.

Vi, odnosno fizičke osobe čije osobne podatke obrađujemo.

Administrator Vaših osobnih podataka je KWADRON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, sa sjedištem u (31-345) Kraków, ul. Sosnowiecka 81, upisan u Registar poduzetnika Državnog sudskog registra koji vodi Okružni sud za Kraków - Śródmieście u Krakovu, 11. trgovački odjel Državnog sudskog registra, pod REGON brojem: 368914812, NIP: 9452215086, KRS: 0000707268, ( u daljnjem tekstu: Administrator ili KWADRON).

U pitanjima vezanim uz osobne podatke, možete kontaktirati KWADRON:

• poštom ul. Sosnowiecka 81, 31-345 Krakow

• e-mailom na: info@kwadron.net.

KWADRON u obavljanju svojih poslovnih funkcija obrađuje osobne podatke, između ostalog u sljedeće svrhe:

Proces (svrha) obrade Pravni temelj i rok obrade podataka Legitimni interes (ako postoji)
Provođenje marketinških aktivnosti

Članak 6. stavak 1. točka (a) f) GDPR-a

Podatke ćemo obrađivati u okviru legitimnog interesa Upravitelja – do podnošenja prigovora.

Provođenje marketinških aktivnosti kojima se promoviraju aktivnosti i proizvodi KWADRON-a, sukladno posljednjoj kupnji i interesu klijenta
Sklapanje i izvršavanje ugovora s klijentom o uslugama i proizvodima koje nudi KWADRON

Članak 6. stavak 1. točka (a) b) ili čl. 6. st. 1 lit. c) ili čl. 6. st. 1 lit. f) GDPR

Podatke ćemo obraditi kako bismo:

a) u okviru izvršenja ugovora - za vrijeme potrebno za izvršenje ovog ugovora,

b) u okviru ispunjavanja zakonskih obveza Upravitelja - za vrijeme potrebno da Upravitelj ispuni te obveze,

c) u okviru utvrđivanja, istraživanja ili obrane od potraživanja - za vrijeme zastare potraživanja predviđeno zakonom

Moguće utvrđivanje, istraga ili obrana od potraživanja
Sklapanje i izvršenje ugovora s drugom ugovornom stranom

Članak 6. stavak 1. točka (a) b) ili čl. 6. st. 1 lit. c) ili čl. 6. st. 1 lit. f) GDPR

Podatke ćemo obraditi kako bismo:

a) u okviru izvršenja ugovora - za vrijeme potrebno za izvršenje ovog ugovora,

b) u okviru ispunjavanja zakonskih obveza Upravitelja - za vrijeme potrebno da Upravitelj ispuni te obveze,

c) u okviru utvrđivanja, istraživanja ili obrane od potraživanja - za vrijeme zastare potraživanja predviđeno zakonom

Moguće utvrđivanje, istraga ili obrana od potraživanja
Podnošenje zahtjeva ili obrana od zahtjeva

Članak 6. st. 1 lit. f) GDPR

Podatke ćemo obrađivati do isteka rokova zastare eventualnih potraživanja

Moguće utvrđivanje, istraga ili obrana od potraživanja
Arhiviranje dokumenata

Članak 6. st. 1 lit. c) ili čl. 6. st. 1 lit. f) GDPR

Podatke ćemo obrađivati u razdobljima koja su propisana zakonom za pojedinu vrstu dokumentacije, npr. isprave o namirenju u porezne svrhe, obrađivati ćemo 5 godina od isteka godine u kojoj je nastala porezna obveza i radi osiguranja podataka u slučaju pravne potrebe za dokazivanjem činjenica do isteka rokova zastara mogućih zahtjeva

Moguće utvrđivanje, istraga ili obrana od potraživanja
Provođenje regrutacije

Članak 6. stavak 1. točka (a) a) ili čl. 6. st. 1 lit. b) ili čl. 6. st. 1 lit. c) ili čl. 6. st. 1 lit. f) GDPR

Podatke ćemo obraditi kako bismo:

a) do završetka procesa zapošljavanja, osim ako kandidat nije pristao na obradu njegovih podataka u budućim procesima zapošljavanja - ovo vrijeme će se produljiti na 12 mjeseci,

b) u okviru ispunjavanja zakonskih obveza Upravitelja - za vrijeme potrebno da Upravitelj ispuni te obveze,

c) u okviru utvrđivanja, istraživanja ili obrane od potraživanja - za vrijeme zastare potraživanja predviđeno zakonom

Moguće utvrđivanje, istraga ili obrana od potraživanja
Komunikacija s proxyjima

Članak 6. st. 1 lit. f) GDPR

Podatke ćemo obrađivati do isteka rokova zastare eventualnih potraživanja

Obavljanje poslova iz punomoći i vođenje ili obrana od potraživanja
Obrada pristiglih zahtjeva

Članak 6. st. 1 lit. f) GDPR

Podatke ćemo obrađivati do isteka rokova zastare eventualnih potraživanja

Završetak zahtjeva i istraga ili obrana od potraživanja
Vođenje profila na društvenim mrežama - obrada podataka koje korisnik portala daje u sklopu ovog portala, poziva s aktivnošću i prati profil Članak 6. st. 1 lit. f) GDPR

1) Promicanje robne marke, proizvoda i usluga, izgradnja i održavanje zajednice vezane uz KWADRON i u komunikacijske svrhe

2) ispitivanje zadovoljstva kupaca i utvrđivanje kvalitete naših proizvoda i usluga

3) u analitičke svrhe

Dostava newslettera

Članak 6. st. 1 lit. f) GDPR

Podaci se obrađuju do dana prigovora ili povlačenja suglasnosti za primanje newslettera

Za promicanje robne marke, proizvoda i usluga te u komunikacijske svrhe. osobe koje su dobrovoljno dale podatke i pretplatile se na newsletter. KWADRON šalje takve informacije samo ako je Korisnik dao privolu, koja se može povući u bilo kojem trenutku - bez utjecaja na zakonitost obrade koja je izvršena prije povlačenja. Pravna osnova za obradu osobnih podataka u vezi s KWADRON ima legitiman interes za slanje newslettera

Pružanje usluga elektroničkim putem, uključujući pružanje sadržaja prikupljenih na web stranici Korisnicima, u vezi sa sklopljenim ugovorom te stvaranjem i održavanjem korisničkog online računa

Članak 6. st. 1 lit. b) GDPR

Podatke ćemo obrađivati u okviru ugovora – za razdoblje potrebno za izvršenje ovog ugovora

Provođenje ankete o zadovoljstvu kupaca

Članak 6. st. 1 lit. f) GDPR

Podatke primatelja obrađivati ćemo u okviru legitimnog interesa KWADRON-a – do podnošenja prigovora.

Ispitivanje zadovoljstva kupaca i utvrđivanje kvalitete usluge i proizvoda

Ispunjavanje zakonskih obveza Administratora, posebice obrada u svrhu naplate ili financijskih izvješća

Članak 6. st. 1 lit. c) GDPR

Podatke ćemo obrađivati u razdoblju potrebnom za ispunjavanje zakonskih obveza Upravitelja

Kolačići i slična tehnologija

Članak 6. st. 1 lit. b) ili čl. 6. st. 1 lit. f) GDPR

Podaci se obrađuju za vrijeme trajanja usluge izvršenja ugovora ili efektivnog prigovora na obradu podataka u slučajevima kada je pravna osnova za obradu podataka legitimni interes Upravitelja

Pravna osnova za obradu podataka u vezi s korištenjem nužnih kolačića je nužnost obrade radi izvršenja ugovora. Pravna osnova za obradu osobnih podataka u vezi s korištenjem drugih vrsta kolačića je legitimni interes KWADRON-a, koji se sastoji u osiguravanju najviše kvalitete usluga koje se pružaju na web stranici.

Kontakt za nedovršene kupnje

Članak 6. st. 1 lit. f) GDPR

Podatke primatelja obrađivati ćemo u okviru legitimnog interesa KWADRON-a – do podnošenja prigovora.

Odgovor na radnje koje kupac poduzima za kupnju

Komercijalne informacije - Newsletter i SMS Newsletter

Nakon označavanja potvrdnih okvira u vezi s relevantnim suglasnostima, Korisnik ima mogućnost pretplate na naš Newsletter navođenjem adrese e-pošte ili telefonskog broja, što predstavlja suglasnost za primanje korespondencije koja sadrži komercijalne informacije od KWADRON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, sa svojim sjedište u (31 -345) Krakow, ul. Sosnowiecka 81 - e-mailom ili SMS-om. Na ovaj način obavještavamo Korisnika o našim najnovijim ponudama (npr. novostima, promocijama ili rasprodajama). Kako bismo pripremili informacije prilagođene Korisniku, koristimo kolačiće (više o kolačićima u "Politici kolačića"). Ukoliko nam je Korisnik dao svoj datum rođenja, možemo za njega pripremiti npr. rođendansku ponudu.

Korisnik se u bilo kojem trenutku može odjaviti s Newslettera klikom na poveznicu koja se nalazi u svakom primljenom Newsletteru.

KWADRON svaki put u svojim informativnim klauzulama koje Vam daje, detaljno informira o primateljima Vaših podataka. U slučaju portala i web stranica koje omogućuju izražavanje mišljenja o KWADRON-u na društvenim mrežama i drugim javno dostupnim web stranicama, drugi korisnici tih web stranica mogu biti primatelji podataka.

Davanje podataka potrebno je, primjerice, za sklapanje ugovora i ispunjavanje zakonskih obveza. Vaše osobne podatke KWADRON-u može staviti na raspolaganje subjekt s kojim je KWADRON sklopio ugovor. U preostalom opsegu, davanje podataka je dobrovoljno, ali može biti potrebno za pružanje ponuđenih usluga.

Osobne podatke ne obrađujemo na potpuno automatiziran način (uključujući u obliku profiliranja). Odluku o davanju konkretnih podataka u konačnici donosi zaposlenik Administratora.

Primatelji osobnih podataka mogu biti zaposlenici i suradnici KWADRON-a i subjekti koji pružaju različite vrste usluga KWADRON-u, uključujući: tvrtke za naplatu potraživanja, marketinške tvrtke, banke, platforme za plaćanje, poštanski operateri, prijevoznici, tvrtke koje tiskaju korespondenciju ili obrađuju korespondenciju primljenu od klijentima, uredima za gospodarske informacije, tvrtkama za arhiviranje dokumenata, partnerima koji pružaju informatičke, tehničke, pravne i konzultantske usluge.

KWADRON zadržava pravo provođenja natjecanja, organiziranja događaja i poduzimanja drugih inicijativa. Informacije o obradi Vaših podataka u vezi s njihovom provedbom bit će navedene u sadržaju posebnih dokumenata, uključujući posebne propise.

Svaka fizička osoba čiji se podaci obrađuju ima prava proizašla iz važećih propisa, odnosno mogućnost podnošenja zahtjeva za:

  • pristup vašim osobnim podacima,
  • brisanje Vaših osobnih podataka,
  • ispravak Vaših osobnih podataka,
  • prigovor na obradu Vaših osobnih podataka,
  • ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka,
  • prijenos Vaših osobnih podataka,
  • povlačenje privole za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku, bez utjecaja na zakonitost obrade, koja je izvršena na temelju privole prije njenog povlačenja, ako se obrada osobnih podataka temelji na privoli za obradu osobnih podataka – Umjetnost. 6. st. 1 lit. i GDPR.

Fizičke osobe imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu koje se bavi zaštitom osobnih podataka (predsjednik Ureda za zaštitu osobnih podataka). Detaljne informacije u vezi s tim mogu se dobiti na web stranici: www.uodo.gov.pl.

Vaše osobne podatke prvenstveno dobivamo od vas. Vi nam ih dajete prilikom registracije na našoj web stranici kwadron.pl i pretplate na newsletter na našoj web stranici. Dodatne osobne podatke, npr. adresu prebivališta ili porezni identifikacijski broj, primamo od vas u vezi s izvršenjem transakcija prodaje artikala i/ili usluga putem naše web stranice. Također prikupljamo vaše podatke u vezi s rezervacijom robe, vašim reklamacijama i u sklopu vašeg kontakta s našim konzultantima.

Vaše osobne podatke mogu nam prenijeti i treće strane, uključujući i na vaš zahtjev. Ovo se, primjerice, odnosi na situaciju u kojoj se želite registrirati na našoj web stranici koristeći funkcionalnost društvenih medija i naših partnera:

1) Facebook

2) Google Analytics i Google Ads

3) Instagram

Ukoliko koristite opciju prijave korištenjem funkcionalnosti bilo kojeg od gore navedenih partnera, od vas će prvo biti zatražena potvrda da nam mogu dati vaše podatke u mjeri potrebnoj za registraciju na web stranici. Uz Vašu suglasnost, partner će nam ustupiti neke Vaše podatke za potrebe registracije na našoj web stranici. Za dovršetak procesa registracije, možda će biti potrebno dopuniti svoj profil dodatnim osobnim podacima. Nakon kreiranja računa na našoj web stranici, moći ćete se prijaviti u našu trgovinu koristeći funkcionalnosti koje nude naši partneri.