Imajte na umu da naša internetska trgovina koristi tehnologiju kolačića i istovremeno ne prikuplja automatski nikakve podatke, osim podataka sadržanih u tim datotekama (tzv. "Kolačići").

Polityka prywatności i cookies

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest KWADRON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w (31-345) Krakowie, ul. Sosnowiecka 81, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr REGON: 368914812, NIP: 9452215086, KRS: 0000707268,

e-mail: info@kwadron.net (dalej: Administrator).

 

Pana/Pani dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Pana/Pani. Podaje je nam Pan/Pani podczas rejestracji w naszym serwisie kwadron.pl oraz zapisując się na newsletter w naszym serwisie. Dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. adresu zamieszkania lub numeru NIP, otrzymujemy od Pana/Pani w związku z realizacją transakcji sprzedaży przedmiotów i/lub usług za pośrednictwem naszego serwisu. Pana/Pani dane uzyskujemy również w związku z rezerwacjami towarów, składanymi przez Pana/Panią reklamacjami oraz w ramach Pana/Pani kontaktu z naszymi konsultantami.

 

Pana/Pani dane osobowe mogą nam również zostać przekazane przez podmioty trzecie, na Pana/Pani prośbę. Dotyczy to sytuacji, w której Pan/Pani chce się zarejestrować w naszym serwisie z wykorzystaniem funkcjonalności mediów społecznościowych i naszych partnerów:

1) Facebook

2) Google +

3) Instagram

W przypadku korzystania z możliwości zalogowania się z wykorzystaniem funkcjonalności któregokolwiek z powyższych partnerów, najpierw zostanie Pan/Pani przez niego poproszony/a o potwierdzenie, że może on przekazać nam Pana/Pani dane w zakresie niezbędnym do rejestracji w serwisie. Za Pana/Pani zgodą partner przekaże nam część Pana/Pani danych dla potrzeb rejestracji w naszym serwisie. Dla dokończenia procesu rejestracji konieczne może być uzupełnienie Pana/Pani profilu o dodatkowe dane osobowe. Po założeniu konta w naszym serwisie będzie Pan/Pani mógł logować się do naszego sklepu z wykorzystaniem funkcjonalności oferowanych przez naszych partnerów.

 

2. Dane osobowe przekazane Administratorowi za pomocą portalu internetowego kwadron.pl lub przez wysłanie e-maila na adres info@kwadron.netbędą przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora w celach:

 

a) wykonywania czynności poprzedzających zawarcie umowy, zawarcia i realizacji umowy;

 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności przetwarzania w celu wystawienia rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej;

 

c) o ile dana osoba wyrazi na to zgodę, w celu informowania poprzez wysyłanie e-maili, smsów lub bezpośredni kontakt telefoniczny o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Administratora;

 

d) założenia i obsługi konta internetowego użytkownika;

 

e) odpowiedzi na zapytania zawarte w wiadomościach kierowanych do Administratora, w szczególności przez e-mail kontaktowy info@kwadron.net;

 

f) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 

- w przypadku wskazanym w punkcie 2 lit. a, d, e - przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy, zawarcia i realizacji umowy - art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO);

 

- w przypadku wskazanym w punkcie 2 lit. b – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 

- w przypadku wskazanym w punkcie 2 lit. c – zgoda na przetwarzanie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 

- w przypadku wskazanym w punkcie 2 lit. f – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora i w jego imieniu przez personel i podmioty świadczące na rzecz Administratora różnego rodzaju usługi.

 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

6. Dane osobowe:

 

- dla realizacji celu wskazanego w punkcie 2 lit. a będą przetwarzane do dnia wykonania umowy;

 

- dla realizacji celu wskazanego w punkcie 2 lit. b będą przetwarzane przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

 

- dla realizacji celu wskazanego w punkcie 2 lit. c będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez Administratora działalności w zakresie sprzedaży produktów związanych z tworzeniem tatuaży, chyba że osoba, której dane dotyczą, wcześniej cofnie zgodę na ich przetwarzanie;

 

- dla realizacji celu wskazanego w punkcie 2 lit. d będą przetwarzane do momentu usunięcia konta internetowego użytkownika;

 

- dla realizacji celu wskazanego w punkcie 2 lit. e będą przetwarzane przez trzy miesiące od udzielenia przez Administratora odpowiedzi na zapytanie;

 

- dla realizacji celu wskazanego w punkcie 2 lit. f będą przetwarzane przez okresy terminów przedawnienia roszczeń mogących przysługiwać Administratorowi bądź mogących przysługiwać przeciwko Administratorowi.

 

7. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych jej danych osobowych, ich uzupełnienia, ich uaktualnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

9. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli odbywa się ono na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

10. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11. Przekazanie danych osobowych Administratorowi:

 

- w przypadku wskazanym w punkcie 2 lit. a następuje dobrowolnie. Odmowa przekazania danych osobowych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy;

 

- w przypadku wskazanym w punkcie 2 lit. c następuje dobrowolnie. Odmowa przekazania danych osobowych nie uniemożliwia zawarcia i wykonania umowy, a skutkuje brakiem możliwości

informowania poprzez wysyłanie e-maili, smsów lub bezpośredni kontakt telefoniczny o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Administratora;

 

- w przypadku wskazanym w punkcie 2 lit. d następuje dobrowolnie. Odmowa przekazania danych osobowych uniemożliwia założenie konta internetowego użytkownika;

 

- w przypadku wskazanym w punkcie 2 lit. e następuje dobrowolnie. Odmowa przekazania danych osobowych może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

 

12. W razie pytań lub wątpliwości związanych z niniejszą informacją lub zakresem Pana/Pani uprawnień związanych z przetwarzanie przez Administratora Pana/Pani danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z Administratorem.

 

13. Cookies - czym jest ?

Niektóre obszary serwisu kwadron.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

 

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

 

Polityka cookies.

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Wykorzystywanie plików cookies w podanych wyżej celach oparte jest na przetwarzaniu danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację użytkownika. Dane podlegają profilowaniu do celów marketingowych, analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań użytkowników.

 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.
Product successfully added to your shopping cart

Quantity
Total

There are 0 items in your cart. There is 1 item in your cart.

Total products (tax incl.)
Total shipping (tax incl.)
Total (tax incl.)
Continue shopping Proceed to checkout